Lietuvos oro ir
pole sporto federacija

Lietuvos oro ir pole sporto federacija suteikia sąlygas tapti nariais tiek studijoms, tiek atskiriems asmenims, siūlomos narystės išskirtos taip, kad tiktų visiems norintiems įstoti.

Federacijos nariai turi daug pranašumų, įskaitant mažesnį varžybų mokestį. Taip pat narystė suteikia privilegijas gauti į nuolatinį palaikymą ir patarimus antidopingo, draudimo bei varžybų ruošimosi klausimais.

Norėdami sužinoti detalesnę informaciją apie reikalavimus kiekvienai narystei, perskaitykite pateiktą informaciją žemiau. Svarbu žinoti, jog narystės mokestis yra metinis.

Narystės asmenims

Oro ir pole sporto entuziastas

10€

Narystė asmeniui, norinčiam palaikyti Lietuvos oro ir pole sporto federaciją.

Privalumai:

Svarbiausios el. naujienos į el. paštą.

Kriterijai individualiai narystei:

 • Užpildyta narystės forma. 
 • 10 eurų narystės mokestis. 

Sportininkai

20€

Ši narystė skirta sportininkams, norintiems užsiregistruoti į Lietuvos oro ir pole sporto federaciją ir tapti federacijos sportininkais.

Privalumai:

 • Svarbiausios naujienos į el. paštą
 • Mažesni varžybiniai mokesčiai
 • Nemokamas papildomas sporto laikas bet kurioje federacijai priklausančioje studijoje. Svarbu turėti aktyvią narystę bet kurioje federacijai priklausančioje studijoje. Dėl tikslesnės informacijos kreiptis į konkrečios studijos administraciją. 

Kriterijai sportininko narystei:

 • Užpildyta narystės forma.
 • 20 eurų narystės mokestis.

Instruktoriai/treneriai

30€

Ši narystė skirta instruktoriams, kad jie dirbtų laikydamiesi sveikatos ir saugos gairių, neatsiliktų nuo tolesnio profesinio tobulėjimo ir būtų  pripažinti ar akredituoti kaip instruktoriai pagal tarptautinius reikalavimus.

Privalumai:

 • Visi sportininko privalumai.
 • Pripažinimas ir akreditavimas pagal Lietuvos oro ir pole sporto federaciją.
 • Pagalba keliantis kvalifikaciją (galioja tuo atveju jei studija, kurioje dirbama priklauso LPSF).

Kriterijai instruktoriaus narystei:

 • Užpildyta narystės forma. 
 • 30 eurų narystės mokestis. 
 • Sporto biografija. 

Studijos arba mokyklos

100€

Studijos/mokyklos narystę gaunantys turės laikytis griežtų reikalavimų. Jūs gausite daug privalumų ir daug palaikymo savo klubui/mokyklai. Norėdami būti klubu/mokykla, turėdami Lietuvos oro ir pole sporto federacijos narystę, parodysite, kad turite didžiausią oro ir pole sporto disciplinos kompetenciją savo treniruočių sistemos ir kiekvieno savo instruktoriaus atžvilgiu. Jūsų mokykla privalo įtraukti oro ir pole sportą į savo tvarkaraštį. Taip pat turite aktyviai remti sportininkus, kad jie išnaudotų visas savo galimybes, jei jie nuspręs dalyvauti varžybose.

Privalumai:

 • Studijų įkūrėjai garbės svečiai LPSF varžybose.
 • Nuolaidos siunčiant savo trenerius į mokymus, kurie gerintų kompetenciją Pole sporte arba oro akrobatikoje (Nuolaidos dydis priklauso nuo to kiek studijos narių įstoję į federaciją) .
 • Įtraukimas kaip kompetentingos mokyklos/studijos, į Lietuvos oro ir pole sporto federacijos svetainę.
 • LPSF organizuojamose varžybose LOGO kabinimas stenduose. 

 

Kriterijai mokyklos/klubo narystei

 • Užpildyta narystės forma.
 • 100 eurų nario mokestis.
 • Mokyklos sporto istorijos ir dabartinių klasių apžvalga.

Paraiškos pateikimo tvarka

Eiga

 • Pasirašoma sutartis su LPSF ir užpildoma narystės forma internete.
 • Visi reikalingi dokumentai turi būti kopijos (ne originalai).
 • Narystės mokestis turi būti išsiųstas prieš pateikiant paraišką arba pateikiant paraiškos formą. 
 • Apmokant narystės mokestį paskirtyje nurodykite kokią narystę pasirinkote (entuziastas, sportininkas ar kt.), sporto klubo pavadinimą, nario vardą pavardę.
 • Susisiekite su mumis, jei jums reikia pagalbos teikiant paraišką.

Reikalingi dokumentai

 • Jūsų kvalifikacijos sporto/oro ir pole sporto srityse ir kt.
 • Nurodomos mokyklos/organizacijos/studijos, kurias lankėte.

   

Narystės paraiška

Jūsų paraiška bus apdorota per dvi savaites nuo formos gavimo datos. Jei reikės daugiau informacijos, jums apie tai bus nedelsiant pranešta. Taip pat jums bus pranešta apie paraiškos peržiūros pabaigą ir rezultatus. Įsitikinkite, kad jūsų el. pašto ir pašto adresai yra teisingi.

Narystės mokesčiai turi būti sumokėti į Lietuvos oro ir pole sporto federacijos sąskaitą, kuris nurodytas nario sutartyje.

Terminai

Trūkstamų dokumentų laukiama mėnesį laiko.

Paraiškos pateikimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei Lietuvos oro ir pole sporto federacijos įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos oro ir pole sporto federacija (toliau – Federacija), atstovaujama prezidentės Eglinos Mažeikienės, ir Narys arba Nario tėvai/globėjai/įm. įgaliotas asmuo (toliau – Narys) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Narys, pasirašęs šią Sutartį, tampa Federacijos Nariu ir įgyja teises ir pareigas, kurias nustato Federacijos Įstatai ir Federacijos narystės sąlygų aprašas.

1. Sutarties dalykas
1.1. Narys, įstodamas į Federaciją, tampa visaverčiu jos Nariu, įgaudamas visas teises ir pareigas nurodytas Federacijos Įstatuose. Ši Sutartis suteikia Nariui galimybę kultivuoti ir propaguoti oro ir pole sporto disciplinas, Federacijos reikalavimus atitinkančiose mokyklose/studijose, dirbti su pripažintais Federacijos treneriais/instruktoriais, taip pat ruoštis sporto varžyboms, organizuojamoms minėtų mokyklų/studijų ir Federacijos, naudojant jų sudarytomis aukšto sportinio meistriškumo programomis.
2. Nario teisės
2.1. Naudotis Federacijos paslaugomis;
2.2. Valdybos nustatyta tvarka susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą Federacijos turimą informaciją apie jos vykdomą veiklą;
2.3. dalyvauti Federacijos veikloje (organizuojamose varžybose, čempionatuose, mokymuose ir t.t.);
2.4. išstoti iš Federacijos ir nutraukti šią Sutartį, informavus Valdybą raštu.
3. Nario įsipareigojimai
3.1. Laikytis Federacijos Įstatų;
3.2. vykdyti Valdybos susirinkimo ir kitų valdymo organų nutarimus;
3.3. laiku mokėti Nario mokesčius;
3.4. neužsiimti veikla, galinčia pakenkti oro ir pole sporto ar Federacijos įvaizdžiui;
3.5. laikytis Lietuvos ir tarptautinio dopingo kontrolės taisyklių;
3.6 kiekvienas Narys privalo laikytis jam priskirtos narystės pareigų.
4. Federacijos įsipareigojimai
4.1. Sudaryti ir viešai skelbti Federacijos sporto varžybų kalendorių;
4.2. rengti šalies čempionatus, varžybas ir kitus sportinius renginius;
4.3. ginti Federacijos Narių teises;
4.4. informuoti Federacijos Narius apie Federacijos veiklos atnaujinimus;
4.5. suteikti visiems Federacijos sportininkams lygias teises dalyvauti Federacijos organizuojamose varžybose.
5. Šalių atsakomybė ir Sutarties nutraukimas
5.1. Nariui nevykdant Nario įsipareigojimų arba nesilaikant Federacijos Įstatų, Federacija gali apriboti Nario teises dalyvauti Federacijos veikloje;
5.2. Federacijos Nario, nesumokėjusio Nario mokesčio už dvejus metus iš eilės, be atskiro Valdybos sprendimo narystė automatiškai nutrūksta pasibaigus antrųjų metų Nario mokesčio mokėjimo terminui;
5.3. Nariui informavus Valdybą raštu apie norą išstoti iš Federacijos, Sutartis nutraukiama.
5.4. Nariui, išstojusiam arba pašalintam iš Federacijos Narių sąrašo, Federacijai perduotos lėšos nėra grąžinamos.
6. Sutarties galiojimas
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir, laikantis sąlygų, yra atnaujinama kiekvienus metus po metinio Nario mokesčio gavimo.
7. Kitos sąlygos
7.1. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai atliekami raštu.
7.2. Sutartis pasirašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Nariui, o kitas – Federacijai. Pasirašytas Sutarties Priedas (-ai) yra neatsiejama Sutarties dalis (-ys).

Užpildžius paraišką, per 24val. būtina pervesti nario mokestį į Lietuvos oro ir pole sport federaciją.

Atlikus visus žinksnius, per savaitę laiko gausite į el. paštą nario numerį ir tapsite LPSF nariu.

Gavėjas – Lietuvos Oro Ir Pole Sporto Federacija
Sąsk. nr – LT557300010167454046
Suma – 20€
Paskirtis – nario vardas, pavardė

Kontaktinė informacija:

Užpildžius paraišką, per 24val. būtina pervesti nario mokestį į Lietuvos oro ir pole sport federaciją. (Paskirtyje nurodyti kuri narystė pasirinkta, klubo pavadinimas, nario vardas pavardė).

Atlikus visus žinksnius, per savaitę laiko gausite į el. paštą nario numerį ir tapsite LPSF nariu.

Gavėjas – Lietuvos Oro Ir Pole Sporto Federacija
Sąsk. nr – LT557300010167454046
Suma – 20€
Paskirtis – nario vardas, pavardė