Lietuvos oro ir
pole sporto federacija

Šaukiamas nuotolinis Visuotinis narių susirinkimas

Š. m. 2021 m. birželio 16 d. 11 val. vyks nuotolinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris bus organizuojamas nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el.paštu, svečio statusu dalyvauti gali visi, tačiau balso teisę turi komiteto nariai ir studijų atstovai bei treneriai.

Nuotolinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. LPSF visuotinio narių susirinkimo atidarymas. Sveikinamasis žodis naujai įstojusiems nariams;
 2.  Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
 3.  2021 m. planuojamų varžybų pristatymas, reglamento pokyčių tvirtinimas;
 4. 2021 m. įstatų tvirtinimas;
 5. 2021 m. trenerių kvalifikacijos kėlimo finansavimas;
 6. 2021 m. kitų finansų paskirstymas ir narių mokesčiai;
 7. Kandidatų į LPSF prezidentus prisistatymas;
 8. LPSF prezidento(-ės) rinkimai;
 9. Kandidatų į LPSF valdybą prisistatymas;
 10. LPSF valdybos rinkimai;
 11. Kiti klausimai;
 12. Susirinkimo uždarymas ir atsisveikinimas.

 

Logo

Neįvykus pirmajam LPSF visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis susirinkimas įvyks 2021 m. liepos 16 d. 11:00 val. Į pakartotinį visuotinį susirinkimą išankstinė registracija nebūtina.